dimecres, 30 d’abril del 2008

Esbós (Pigmypig+Carter)


Esbós realitzat fa uns dies... directament amb rotulador i parlant por telèfon.

Boceto realizado hace unos dias... directamente con rotulador i hablando por teléfono.

dissabte, 26 d’abril del 2008

Cómic pel Cimoc


Primera página de la historieta curta "Rentabilidad", que amb guió d´en Pérez Navarro vàrem realitzar per el Cimoc (Norma)... La tècnica utilitzada: llapis, tinta xinesa i trames adhesives de Letraset degudament manipulades, sobre paper Caballo 109 de 250g...


Primera página de la historieta corta "Rentabilidad", que con guión de Pérez Navarro realizamos para Cimoc (Norma)... La técnica utilizada: lápiz, tinta china y tramas adhesivas de Letraset debidamente manipuladas, sobre papel Caballo 109 de 250g...

divendres, 25 d’abril del 2008

Los de mi Sangre de Jacqueline Lichtenberg


Il.lustració de l´any 1990. Crec que el tema de la novela, queda ben reflexat en la imatge d´aquesta portada: una nau de vampirs extraterrestre s´estrella a la Lluna...
Tinta xinesa, aquarel.la, ceres i gouache...

Ilustración del año 1990. Creo que el tema de la novela, queda bien reflejado en la imagen de esta portada: una nave de vampiros extraterrestres se estrella en la Luna...
Tinta china, acuarela, ceras y témpera...

dijous, 24 d’abril del 2008

Tyrannosaurus Rex de Ray Bradbury, comic per a Byron Preiss.


Aquesta es una de les pàgines de la adaptació lliure, que vaig fer per a cómic del conte Tyrannosaurus Rex d´en Ray Bradbury... es va publicar a Estats Units a principi dels anys 90 per Byron Preiss.
Si no recordo malament, es van publicar tres especials recollint adaptacions de contes del autor norteamericà, i en els que també hi van participar d´España, Daniel Torres i Segrelles, apart de autors americans com en Corben, Chaykin o Al Williamson...


Esta es una de las páginas de la adaptación libre, que hice para cómic del cuento Tyrannosaurus Rex de Ray Bradbury... se publicó en Estados Unidos a principios de los años 90 por Byron Preiss.
Si no recuerdo mal, se publicaron tres especiales reuniendo adaptaciones de cuentos del autor norteamericano, y en los que tambien participaron de España, Daniel Torres y Segrelles, aparte de autores americanos como Corben, Chaykin y Al Williamson...

diumenge, 20 d’abril del 2008

Il.lustració per a Bitàcora Eikonos


Fa uns deu anys, vaig realitzar per a Bitàcora Eikonos, un conjunt d´il.lustracions pels únics tres números de la revista que es van arribar publicar, el plantejament de la publicació era prou agosarat: a travès d´uns guións originalísims d´en Juan José Aznar i de les meves imatges, es publicitaba els serveis (amb les seves especificacions técniques) que oferia Eikonos, empresa especialitzada en tota clase de serveis audiovisuals...


Hace unos diez años, realicé para Bitàcora Eikonos, un conjunto de ilustraciones para los únicos tres números que se editaron de esta revista, el planteamiento de la publicación era realmente atrevido: a través de unos guiones originalísimos de Juan José Aznar y de mis imágenes, se publicitaban los servicios (con sus especificaciones técnicas) que ofrecia Eikonos, empresa especializada en toda clase de servicios audiovisuales...

dimarts, 15 d’abril del 2008

Il.lustracions per a llibres de text.


Durant els anys 90, vaig col.laborar en la il.lustració de varis llibres de text, per Edebé principalment, aquestes imatges en son un petit recull...


Durante los años 90, colaboré en la ilustración de varios libros de text, principalmente para Edebé, estas imagenes son una pequeña muestra...