dijous, 28 de febrer del 2008

Mundo de Dia i Rebelde del Mundo de Dia de Philip José Farmer


La primera d´aquestes portades ja us l´havia mostrat en aquest mateix blog (30.9.07), però ara m´ha semblat curiós poder presentar juntes les dues cobertes (la sèrie constaba de 3 títols) de les noveles que va editar Ediciones Júcar... i que vaig il.lustrar entre 1988 i 1990.


La primera de estas portadas ya os la habia mostrado en este blog (30.9.07), peró ahora me ha parecido curioso presentar juntas las dos cubiertas (la serie constaba de 3 títulos) de las novelas que editó Ediciones Júcar... y que ilustré entre 1988 y 1990.

dimecres, 27 de febrer del 2008

Ú, la grieta móvil (procés de la pàgina 28)

Amb aquestes tres imatges, espero que es pugui veure bé, el procés de creació de la pàgina, des de la primera distribució, fins l´acabat final a color...

Con estas tres imágenes, espero que se pueda ver bien, el proceso de creación de la página, desde la primera distribución hasta el acabado final a color...

diumenge, 24 de febrer del 2008

Esbós


Fet cap l´any 1995... amb llapis tou.

Realizado hacia 1995... con lápiz blando.

divendres, 15 de febrer del 2008

Comic 06.11


Fins que no penji material del que estic fent, aqui teniu una nova pàgina antiga, es la historieta curta 06.11, publicada l´any 1983 a Zero Comics i posteriorment a Cimoc i al meu l´àlbum "Museum" de l´editorial Complot...

Una Curiositat: en aquesta vinyeta/pàgina, a l´anunci penjat en el vagó de transport, es fa publicitat d´un album ("Equador") que estaba enllestint per aquells dies en Ricard Castells, i que encara està inèdit...


Hasta que no cuelgue material de lo que estoy haciendo, aquí teneis una nueva página antigua, es la historieta corta 06.11, publicada en 1983 en Zero Comics y posteriormente en Cimoc y en mi álbum "Museum" de Editorial Complot...

Una curiosidad: en esta viñeta/página, en el anuncio colgado en el vagón de transporte, se publicita un album ("Equador") que estaba acabando en aquellos dias Ricard Castells, y que aún está inédito...

dilluns, 11 de febrer del 2008

Comic Big Father


Segona pàgina de quatre, del cómic Big Father (1990) publicat en un especial Cimoc...els mitjos tons o trames son fulles transferibles Letraset sobre el dibuixos a tinta xinesa...


Segunda página de cuatro, del cómic Big Father (1990) publicado en un especial Cimoc... los medios tonos o tramados son hojas transferibles Letraset sobre los dibujos a tinta china...

diumenge, 10 de febrer del 2008

Comic Sindrome de Rorschach


Un dels primers cómics que vaig realitzar, va ser a l´any 1984... es va publicar al Viñetas i posteriorment va formar part del meu album MUSEUM (1990) editat per l´Editorial Complot de Joan Navarro...


Uno de los primeros cómics que realicé, fue en el año 1984... se publicó en el Viñetas y posteriormente formó parte de mi album MUSEUM (1990) editado por la Editorial Complot de Joan Navarro...