dissabte, 1 de desembre del 2012

Portada BEM


Tinta xinesa i anilina gris. Il·lustració per la portada de BEM (revista especialitzada en sicifi), exemplar a on es va publicar el conte curt "Orgullo de Dios" d´en Pedro Jorge Romero (2000).

Tinta china y anilina gris. Ilustración para la portada de BEM (revista especializada en scifi), ejemplar donde se publicó el cuento corto "Orgullo de Dios" de Pedro Jorge Romero (2000).