dissabte, 28 de febrer del 2009

Portada per a Funnies

Il.lustració de l´any 1984, per a una portada de Funnies -pro/fanzine dedicat a estudis sobre comic, cinema, disseny, etc...- i en el que hi van col.laborar entre altres: Antoni Guiral, Pepe Gálvez, Félix Flores, Roberto D. Massadi, Alfons Moliné, J.L. De la Iglesia, Jorge Ballesteros, Javier Cuervo, ...

Ilustración del año 1984, para una portada de Funnies -pro/fanzine dedicado a estudios sobre cómic, cine, diseño, etc...- y en el que colaboraron entre otros: Antoni Guiral, Pepe Gálvez, Félix Flores, Roberto D. Massadi, Alfons Moliné, J.L. De la Iglesia, Jorge Ballesteros, Javier Cuervo,...

dimecres, 25 de febrer del 2009

dissabte, 14 de febrer del 2009

Esbós (Exposició Crisi)

Imatge realitzada a llapis, es l´esbós previ d´una de les dues imatges que estic acabant per la Exposició "Crisi", organitzada per la Galeria Paspartú de BCN.

Imagen realizada a lápiz, es el boceto previo de una de las dos imágenes que estoy acabando para la Exposición "Crisi", organizada por la Galeria Paspartú de BCN.