dissabte, 26 d’abril del 2008

Cómic pel Cimoc


Primera página de la historieta curta "Rentabilidad", que amb guió d´en Pérez Navarro vàrem realitzar per el Cimoc (Norma)... La tècnica utilitzada: llapis, tinta xinesa i trames adhesives de Letraset degudament manipulades, sobre paper Caballo 109 de 250g...


Primera página de la historieta corta "Rentabilidad", que con guión de Pérez Navarro realizamos para Cimoc (Norma)... La técnica utilizada: lápiz, tinta china y tramas adhesivas de Letraset debidamente manipuladas, sobre papel Caballo 109 de 250g...