dijous, 27 de desembre del 2007

Cartell Stylo Eva


Realitzat l´any 1987. Es de les poques il.lustracions en que vaig fer el color sobre prova de blau.

Aquest manera de "la prova de blau", consisteix en fer primer el dibuix definitiu a tinta xinesa i posteriorment fer un fotolit, del que es fa una impresió o prova en color blau (en alguns casos en gris) sobre un paper adeqüat, i en el que es realitzarà tot el treball a color amb les técniques que calguin. Així, amb aquest original i el fotolit primer, conformaràn la pàgina completa (B/N i color) per poder imprimir-ho...

Avui en dia i amb el col.lorejat amb l´ordinador, aquesta técnica no s´utilitza tant...


Realizado el año 1987. Es de las pocas ilustraciones en las que utilicé para hacer el color, la prueba de azul.

Esta manera denominada "la prueba de azul", consiste en hacer primero el dibujo definitivo en tinta china y posteriormente hacer un fotolito, del que se hace una impresión o prueba de color azul (a veces en gris) sobre un papel adecuado, en el que se realizará todo el trabajo a color con las técnicas precisas. Y así, con este original y el fotolito primero, conformarán la página completa (B/N y color) para poder imprimirse...

Hoy en dia y con el coloreado con el ordenador, esta técnica no se utiliza tanto...