dimarts, 14 de febrer del 2012

Pre-esbossos de dues pàgines de Cómic


Estan fets a un tamany molt petit (50x70mm). Rotulador i anilines (2000).

Realizados a un tamaño muy pequeño (50x70mm). Rotulador y acuarela líquida (2000).