diumenge, 29 de gener del 2012

Pre-esbós per Portada de CD/LP.


Dibuixat a llàpis, no va arribar a fer-se (1991).

Dibujado a lápiz, no llegó a realizarse (1991).