divendres, 28 de novembre del 2008

Mural pel local social d´Eikonos


L´any 1996, vaig realitzar aquesta il.lustració per la curiosa revista "Bitàcora", editada per la empresa de servicios audiovisuals Eikonos. Escenifica tota la varietat de serveis que ofereix, com poden ser: imatge, so, catering, traducció simultània, jardineria, tècnics de tota mena, etc... Posteriorment aquesta imatge es va reproduir com a mural, per decorar part de la seu de la empresa.


En el año 1996, realicé esta ilustración para la curiosa revista "Bitàcora", editada por la empresa de servicios audiovisuales Eikonos. Escenifica toda la variedad de servicios que ofrece, como pueden ser: imagen, sonido, catering, traducción simultánea, jardineria, técnicos en cualquier matéria, etc... Posteriormente se hizo una reproducción de esta imagen como mural, para decorar parte de la sede de la empresa.