dissabte, 22 d’octubre del 2011

Il·lustracions per llibre de Julia Miñano (1)


Tinta i Bitó amb ordinador, editat per SGEL (2011).

Tinta y bitono con ordenador, editado por SGEL (2011).