dimarts, 17 d’agost de 2010

3 esboços (personatges 7)

Realitzats a bolígraf (Bretagne 1992)

Realizados a bolígrafo (Bretagne 1992)