dimarts, 27 d’abril del 2010

El Mesias de Dune de Frank Herbert

L´original d´aquesta portada (70x100cm) es d´un format mes gran de l´habitual. Pinzell, tinta xinesa, ceres i spray. (1984)

El original de esta portada (70x100cm) es de un tamaño mas grande de lo habitual. Pincel, tinta china, ceras i spray. (1984)