dimecres, 14 de novembre del 2007

Pre-esbós de pàgina


Pre-idea de distribució per a una pàgina.

Agafant com a pauta el guió que ja havia realitzat previament, vaig distribuir amb tota llibertat l´acció que m´interesaba...


Pre-idea de distribución de una página.

Utilizando como pauta el guión que previamente ja habia realizado, estructuré con plena libertad la acción que me interesaba...